Wali Songo (4): Perjalanan Spiritual Sunan Gunung Jati Bertemu Nabi Khidir dan Ruh Nabi

Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon

Di kalangan para ulama khususnya ahli tarekat, terdapat kepercayaan bahwa Nabi Khidir masih hidup, dan akan terus hidup sampai kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir yang berarti hijau karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya, rumput yang awalnya kering akan menjadi hijau subur jika didatangi Nabi Khidir. Cerita tentang Nabi Khidir memang terdapat dalam Al-Qur’an (Al-Kahfi ayat 65-82). Yakni bagaimana kisah Nabi Khidir yang mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa. Namun, asal usul dan kisah lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan. Selain Khidir, ada tiga nabi lain yaitu Idris, Ilyas dan Isa, yang diyakini sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi.


Dalam khazanah Islam orang-orang yang dikisahkan pernah berjumpa Nabi Khidir adalah Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Ibrahim At-Taimi, Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim Al-Khawas, Bisyir Al-Hafi,Abdul Hakim At-Turmudzi, Abdul Malik Ath-Thabari, Abu Bakar Al-Kattani, Abu Abbas Al-Qashhab, Syekh Abdul Qadir Jailani, An-Nuri, Muhammad Suyah An-Naqshabandi, Abul Hasan Asy-Syadzali, Abu Su’ud bin Syibli, Abu Abdillah Al-Quraisyi, Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Abul Abbas Al-Arabi.


Jejak Nabi Khidir di Nusantara terdapat dalam sejumlah kisah auliya atau para wali seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Sedangkan kalangan ulama yang lebih mutakhir yang diceritakan pernah bertemu dengan Nabi Khidir antara lain, Syekhona Kholil Bangkalan dan Hadhratusy Syekh Hasyim Asy’ari, KH Munawwir Krapyak, KH Abdul Hamid (Mbah Hamid) Pasuruan, KH Muhammad Shiddiq Jember, Syekh Abu Ibrahim Woyla Aceh, KH Hamim Jazuli alias Gus Miek, dan lain-lain. Berikut ini kisah Syarif Hidayat, kelak bergelar Sunan Gunung Jati dan pendiri wangsa Cirebon dan Banten, yang bertemu Nabi Khidir.


Syahdan, Syarif Hidayat di usianya yang masih muda menemukan sebuah kitab “Usul Kalam” Gedong Agung dalam Istana Banusrail. Kitab yang membahas hakikat Nabi Muhammad dan menjelaskan dzat Allah ini ditulis dengan tinta emas. Setelah itu timbullah hasrat dalam dirinya untuk bertemu Nabi Muhammad, dan meninggalkan negerinya yaitu Mesir. Padahal ia akan dinobatkan sebagai penguasa Banusrail, menggantikan ayahnya yang wafat. Ia pun minta izin kepaa ibunya, Nyai Larasantang yang tak lain adalah cucu Prabu Siliwangi. Bujukan ibu serta pamannya agar tidak meninggalkan Mesir untuk mencari Nabi Muhammad yang sudah wafat dan dikuburkan di Madinah, tidak mampu mencegah keinginan Syarif Hidayat.


Syarif Hidayat memulai pengembaraannya dengan berziarah ke patilasan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah, tetapi belum juga memperoleh petunjuk. Perjalanan dilanjutkan ke pulau Majeti Majeti (Mardada). Pulau ini dihuni oleh binatang buas dan berbisa yang sedang menjaga sebuah keranda biduri. Di sebuah cabang kayu yang tinggi, Syarif Hidayat melihat ada seorang pemuda bernama Syekh Nataullah sedang bertapa. Pemuda itu menjelaskan bahwa tidak ada harapan baginya untuk menemui orang yang sudah tiada, lebih baik berusaha mendapatkan cincin Mulikat yang berada di tangan Nabi Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa barang siapa memiliki cincin Mulikat, ia akan menguasai seisi langit dan bumi, serta dihormati oleh umat manusia.


Syarif Hidayat kemudian mengajak Syekh Nataullah bersama-sama mengambil cincin tersebut. Ketika Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaeman, jenazah Nabi Sulaeman seolah-olah hidup dan memberikan cincin Mulikat kepadanya. Syekh Nataullah mencoba merebut cincin tersebut, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaeman sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataullah melesat jatuh di Pulau Jawa, sedangkan Syarif Hidayat jatuh di Pulau Serandil. Di sana, ia melihat sebuah kendi berisi air surga yang sangat harum baunya. Kendi itu mempersilakan Syarif Hidayat meminumnya. Karena ia hanya menghabiskan setengahnya, kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan, namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah berkata demikian, kendi itu pun lenyap. Syarif Hidayat kemudian bertemu dengan Syekh Kamarullah. Atas anjurannya, Syekh Kamarullah pergi ke Jawa dan menetap di gunung Muria dengan gelar Syekh Ampeldenta.


Suatu ketika, Syarif Hidayat bertemu dengan seorang wanita jelmaan Nabi Ilyas bernama Nyai Atma yang memberinya kue dan roti yang berkhasiat dapat berbicara berbagai macam bahasa, seperti Arab, Kures, Inggris, dan Turki. Nyai Atma menyarankan agar menangkap seseorang yang mengendarai kuda sembrani di angkasa. Seketika itu, di angkasa terlihat seseorang menunggang kuda yang tidak lain adalah Nabi Khidir.


Syarif Hidayat segera mengejarnya dan dapat menangkap ekornya, namun dibantingkan oleh Nabi Khidir sehingga ia terjatuh di negeri Ajrak. Di hadapan raja negeri Ajrak bernama Abdullah Safar ia menceritakan maksudnya untuk mencari Nabi Muhammad. Oleh Abdullah Safar, ia diberi buah Kalmuksan. Saking nikmatnya memakan buah, membuat Syarif Hidayat terbius dan tidak sadarkan diri. Abdul Safar kemudian memanggil Patih Sadat Satir dan Osalasil untuk memasukkan Syarif Hidayat ke dalam masjid Sungsang. Dari masjid Sungsang, Syarif Hidayat “mikraj” ke langit dan menemui ruh orang-orang yang mati sabil, serta mukmin yang alim dan kuat beribadat, dari langit pertama hingga langit ke tujuh.


Di langit kedua ia bertemu dengan ruh-ruh wanita yang setia dan patuh pada suami, di langit ketiga ia bertemu dengan Nabi Isa yang memberinya nama Syekh Syarif Iman Tunggal, di langit keempat ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Malaikat Jibril memberi nama Syekh Kembar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Jabar, dan Izrail memberi nama Syekh Brahan. Di langit kelima ia bertemu dengan para nabi yang memberinya nama, Nabi Adam memberi nama Syekh Syarif Raja Wali, Nabi Ibrahim memberi nama Syarifullah, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Ma’ruf. Syarif Hidayat selanjutnya melihat neraka dinding jalal, dan meniti sirathal mustaqim.


Akhirnya ia tiba di langit ke tujuh dan melihat cahaya terang benderang. Di langit ketujuh, Syarif Hidayat bertemu dengan ruh Nabi Muhammad yang mengajarkan inti ajaran agama Islam, wejangan-wejangan, serta memberi jubah (pakaian) Rasulullah yang mempunyai sifat menyatu dengan Muhammad (sipat tunggal lan Muhammad). Setelah mendapat wejangan dari ruh Nabi Muhammad, Syarif Hidayat turun kembali ke bumi dan tiba di Gunung Jati. Wallahu a’lam.


Sumber: Dadan Wildan, Sunan Gunung Djati, Petuah, Pengaruh, dan Jejak-Jejak Sang Wali di Tanah Jawa (2012).
.