RIJKI TEH PAPARIN GUSTI (Nadoman)

Prof Dr Yus Rusyana

Yus Rusyana

Hirup loba kaperluan,

urang te’h butuh ku rijki,

untung geus disadiaan,

nyampak rampak dina bumi.

Rijki te’h paparin Gusti,

ti langit ger turun hujan,

nge’mploh he’jo tutuwuhan,

tangkal, daun, buah, beuti.

Sarta loba sasatoan,

nu ngarandang nu ngalayang,

teu kurang lauk jeung hurang,

di walungan di lautan.

Rijki sae’stuna  loba,

moal tamat ditataan,

kari urang arusaha,

keur nyumponan kaperluan.

Pada boga beubeunangan,

dipake’ keur kahirupan,

henteu kore’t teu awuntah,

balabah resep sidekah.

Gajahlangu,

Salasa, 28 Septe’mber 2021.